ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 μεταξύ 10:20-14:00 θα πραγματοποιηθεί Διαδικτυακή Ημερίδα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου «ΓΕΩΔΟΡΥ: Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης, αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών Μεθοδολογιών», που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και το εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας.

Πληροφορίες για το έργο, το πρόγραμμα και την ηλεκτρονική εγγραφή για την παρακολούθηση της ημερίδας δίνονται στην ιστοσελίδα του έργου https://geodory.gr/

Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή θα αποσταλεί με e-mail Meeting ID, PassCode  και Οδηγίες για την παρακολούθηση της ημερίδας με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM.

Επικοινωνία: Νικόλαος Δεπούντης Επ. Καθηγητής, email: ndepountis@upatras.gr, τηλ.: 2610997715.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΔΟΡΥ»

Ώρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΔΟΡΥ»

10:20-10:40

Είσοδος κοινού στη διαδικτυακή πλατφόρμα zoom για την παρακολούθηση της Ημερίδας

 

Ομιλητές

θέμα

10:40-11:00

Επ. Καθηγητής Ν. Δεπούντης,

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Παρουσίαση του έργου «ΓΕΩΔΟΡΥ»

11:00-11:20

Παναγιώτης Αργυράκης,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παρουσίαση των οργάνων και της υποδομής που έχει εγκατασταθεί σε Μέτσοβο και Ζωτικό για την παρακολούθηση των κατολισθήσεων

11:20-11:40

Δρ. Κων/νος Χουσιανίτης,

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ΕΑΑ

Υπολογισμός Πεδίου Ταχυτήτων – Ανηγμένης Παραμόρφωσης και Ρυθμού Παραμόρφωσης από το Δίκτυο GPS στις περιοχές των κατολισθήσεων Μετσόβου και Ζωτικού

11:40-12:00

Δρ. Παναγιώτης Ηλίας,

Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, ΕΑΑ

Υπολογισμός παραμόρφωσης με τη μέθοδο της Διαφορικής Συμβολομετρίας στις περιοχές των κατολισθήσεων Μετσόβου

12:00-12:20

Καθηγητής Κ. Νικολακόπουλος,

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Υπολογισμός παραμόρφωσης σε τρισδιάστατα μοντέλα με τη χρήση ΣμηΕΑ(UAV) στις περιοχές των κατολισθήσεων Μετσόβου και Ζωτικού

12:20-12:40

Καθηγητής Ν. Σαμπατακάκης,

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας και των εδαφικών μετακινήσεων στις περιοχές των κατολισθήσεων Μετσόβου και Ζωτικού

12:40-13:00

Δρ. Αικατερινή Κάβουρα

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Γεωβάσεις χωρικών δεδομένων και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε πλατφόρμα WEBGIS

13:00-14:00

Ερωτήσεις-Συζήτηση