Το έργο

Το έργο “ΓΕΩΔΟΡΥ” αφορά στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα κατολισθήσεων με τη χρήση των πλέον σύγχρονων δορυφορικών και γεωτεχνικών μεθόδων.

Που θα εφαρμοστεί

Το σύστημα θα εφαρμοσθεί πιλοτικά στις περιοχές Μετσόβου και Ζωτικού της Περιφέρειας Ηπείρου που παρουσιάζουν συχνά προβλήματα κατολισθήσεων.

Χρηματοδότηση

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020 της Περιφέρειας Ηπείρου, με φορέα υλοποίησης τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνάς (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πατρών και φορέα εκτέλεσης το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας.

[futurio-posts text_color="#fff" columns="3" limit="3" category=""]

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ & ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Επικοινωνία

ΕΔΡΑ

Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Phone : +30 2610997715

Email :  engeo@upatras.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ 102