Εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης εδαφικών μετακινήσεων στην κατολισθαίνουσα περιοχή.

Ανακλαστήρες – στόχοι που εγκαταστάθηκαν τον Ιούνιο – Ιούλιο 2019 για την αναβάθμιση της μετρητικής ικανότητας των προγραμματισμένων δορυφορικών λήψεων του δορυφόρου TERRASAR-X, ώστε να παραχθούν χάρτες διαχρονικής παραμόρφωσης.

Μόνιμοι σταθμοί GPS. Η εγκατάσταση των γεωδαιτικών σταθμών έγινε στο Δημαρχείο Μετσόβου (GPS_2) και σε οικία στον συνοικισμό του Αγίου Χαραλάμπους (GPS_1). Η επιλογή αυτών των θέσεων πραγματοποιήθηκε έτσι ώστε να ανιχνεύονται διαφορικές κινήσεις μεταξύ των περιοχών Δημαρχείου και Αγίου Χαραλάμπους. Μετά την εγκατάσταση των σταθμών έγινε ασύρματη σύνδεση μέσω κινητής τηλεφωνίας για τη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο αποστολή των δεδομένων στο διαδίκτυο και την αποθήκευση αυτών στους ειδικούς εξυπηρετητές (servers), που έχουν εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων.

Μόνιμος Μετεωρολογικός Σταθμός. Στο Μέτσοβο βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος Μ/Σ εντός του οικισμού, είναι ιδιοκτησίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΔΠΜΣ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη Ορεινών Περιοχών») και λειτουργεί υπό την επίβλεψη και συντήρηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και είναι ενταγμένος στο Πανελλήνιο Δίκτυο ΜΕΤΕΟ. Άμεση ενημέρωση (προς όλους) είναι δυνατή από τη διαδικτυακή διεύθυνση: http://penteli.meteo.gr/stations/metsovo/

Τα μετεωρολογικά δεδομένα (βροχόπτωση, υγρασία, θερμοκρασία, ένταση ανέμου, κ.λπ.), μέσω του Αστεροσκοπείου αποθηκεύονται με ειδικό λογισμικό και μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο (μέσω διαδυκτίου) στον ειδικό εξυπηρετητή (server) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τρισδιάσταση αποτύπωση περιοχών παρακολούθησης με ΣμηΕΑ(UAV) & LiDAR. Έγιναν αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Unmanned Aerial Vehicles). Για την περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους και του Αγίου Δημητρίου λήφθηκαν εικόνες υπερυψηλής ανάλυσης, με βάση προσχεδιασμένο φωτογραμμετρικό κάνναβο. Εν συνεχεία δημιουργήθηκε πυκνό νέφος σημείων και με τη χρήση σημείων εδαφικού ελέγχου δημιουργήθηκαν: α) το ψηφιακό μοντέλο επιφανείας  και β) ο ορθοφωτοχάρτης της συγκεκριμένης πιλοτικής περιοχής που θα χρησιμοποιηθεί ως χάρτης αναφοράς για τη συνέχεια του έργου.

Δειγματοληπτικές Γεωτρήσεις – Όργανα Γεωτεχνικής Παρακολούθησης (Αποκλισιόμετρα)Οι γεωτεχνικές συνθήκες στις περιοχές Αγ. Χαραλάμπους και Αγ. Δημητρίου διερευνήθηκαν με την ανόρυξη τριών (3) γεωτρήσεων (από 23 Ιουλίου έως 29 Αυγούστου 2019) σε επιλεγμένες θέσεις  και συγκεκριμένα: της δειγματοληπτικής ΜΓ-1 και της μη δειγματοληπτικής (τυφλής)  ΜΓ-2 στον Αγ. Δημήτριο και τη δειγματοληπτική ΜΓ-3 στον Αγ. Χαράλαμπο.

Σε όλες τις γεωτρήσεις  τοποθετήθηκαν αποκλισιομετρικοί σωλήνες της SISGEO, 60/71mm με τις κατάλληλες εγκοπές, κατάλληλων για την υποδοχή της κινητής αποκλισιομετρικής βολίδας 0S242DV300/SISGEO και του αποκλισιόμετρου μόνιμης εγκατάστασης 0S432HD1500_15/SISGEO, σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας έργου του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ψηφιακό μοντέλο επιφανείας
Φωτογραμμετρικός κάνναβος
Πυκνό νέφος σημείων
Ορθοφωτοχάρτης
Επιλεγμένες θέσεις
Εικόνα υπερυψηλής ανάλυσης
previous arrow
next arrow