Εγκατάσταση εξοπλισμού παρακολούθησης εδαφικών μετακινήσεων στην κατολισθαίνουσα περιοχή.

Μόνιμοι σταθμοί GPS. Η εγκατάσταση του γεωδαιτικού σταθμού έγινε στο κτήριο του εκπολιτιστικού
συλλόγου Ζωτικού Δωδώνης (CPS_3). Οι μετρήσεις του συγκεκριμένου σταθμού θα συναξιολογούνται με το μόνιμα ευρισκόμενο στην περιοχή Γερδικίου  έτσι ώστε να ανιχνεύονται διαφορικές κινήσεις
μεταξύ των δύο περιοχών.  Μετά την εγκατάσταση του σταθμού έγινε ασύρματη σύνδεση μέσω κινητής τηλεφωνίας για τη συνεχή και σε πραγματικό χρόνο αποστολή των δεδομένων στο διαδίκτυο και την αποθήκευση αυτών στους ειδικούς εξυπηρετητές (servers), που έχουν εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο Πατρών, για τη μετέπειτα επεξεργασία των δεδομένων.

Μόνιμος Μετεωρολογικός Σταθμός. Ένας σταθμός, εγκαταστάθηκε τον Ιούλιο του 2018 στον
οικισμό Ζωτικό του Δήμου Δωδώνης, στο κτήριο του εκπολιτιστικού συλλόγου Ζωτικού Δωδώνης με γεωγραφικές συντεταγμένες: 39°27’36″Β, 20°40’21″Α και υψόμετρο 685μ.

Ο σταθμός λειτουργεί αδιάκοπα και τα δεδομένα μεταφέρονται τόσο στο Πανεπιστήμιο Πατρών όσο και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τα μετεωρολογικά δεδομένα που εκπέμπονται (βροχόπτωση, υγρασία, θερμοκρασία, ένταση ανέμου, κ.λπ.), αποθηκεύονται με ειδικό λογισμικό και μεταφέρονται σε πραγματικό χρόνο (μέσω διαδικτύου) στον ειδικό εξυπηρετητή (server) στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Τρισδιάσταση αποτύπωση περιοχών παρακολούθησης με ΣμηΕΑ(UAV) & LiDAR.
Έγιναν αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Unmanned Aerial Vehicles), καθώς και επίγειες αποτυπώσεις με τη χρήση σαρωτή λέιζερ (LiDar) στην περιοχή Ζωτικού Δωδώνης. Λήφθηκαν εικόνες υπερυψηλής ανάλυσης, με βάση προσχεδιασμένο φωτογραμμετρικό κάνναβο. Εν συνεχεία δημιουργήθηκε πυκνό νέφος σημείων και με τη χρήση σημείων εδαφικού ελέγχου δημιουργήθηκαν:

α)  το ψηφιακό μοντέλο επιφανείας και

β) ο ορθοφωτοχάρτης της συγκεκριμένης πιλοτικής περιοχής που θα χρησιμοποιηθεί ως χάρτης αναφοράς για τη συνέχεια του έργου.

 

previous arrow
next arrow
Slider