Την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 πραγματοποιήθηκε Διαδικτυακή Ημερίδα για τη δημοσιοποίηση και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου «ΓΕΩΔΟΡΥ: Ανάπτυξη συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης, αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα με την εφαρμογή σύγχρονων ΓΕΩτεχνικών και ΔΟΡΥφορικών Μεθοδολογιών», που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ήπειρος 2014-2020.

Το έργο “ΓΕΩΔΟΡΥ” αφορά στην ανάπτυξη ενός μόνιμου συστήματος παρακολούθησης για περιοχές που παρουσιάζουν προβλήματα κατολισθήσεων με τη χρήση των πλέον σύγχρονων δορυφορικών και γεωτεχνικών μεθόδων. Το σύστημα περιλαμβάνει την συνδυαστική χρήση επιτόπου και εξ΄ αποστάσεως μετρήσεων με εξοπλισμό που είτε είναι κινητός, είτε έχει εγκατασταθεί μόνιμα σε δύο πιλοτικές περιοχές της Περιφέρειας Ηπείρου που παρουσιάζουν διαχρονικά προβλήματα κατολισθήσεων. Ως πιλοτικές περιοχές του έργου επιλέχθηκαν δύο θέσεις στον οικισμό Μετσόβου και μία θέση στον οικισμό Ζωτικού Δωδώνης.

Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας και το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και την παρακολούθησαν διαδικτυακά 108 άτομα.