Ώρα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΓΕΩΔΟΡΥ»

10:20-10:40

Είσοδος κοινού στη διαδικτυακή πλατφόρμα zoom για την παρακολούθηση της Ημερίδας

 

Ομιλητές

θέμα

10:40-11:00

Επ. Καθηγητής Ν. Δεπούντης,

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Παρουσίαση του έργου «ΓΕΩΔΟΡΥ»

11:00-11:20

Παναγιώτης Αργυράκης,

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Παρουσίαση των οργάνων και της υποδομής που έχει εγκατασταθεί σε Μέτσοβο και Ζωτικό για την παρακολούθηση των κατολισθήσεων

11:20-11:40

Δρ. Κων/νος Χουσιανίτης,

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, ΕΑΑ

Υπολογισμός Πεδίου Ταχυτήτων – Ανηγμένης Παραμόρφωσης και Ρυθμού Παραμόρφωσης από το Δίκτυο GPS στις περιοχές των κατολισθήσεων Μετσόβου και Ζωτικού

11:40-12:00

Δρ. Παναγιώτης Ηλίας,

Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης, ΕΑΑ

Υπολογισμός παραμόρφωσης με τη μέθοδο της Διαφορικής Συμβολομετρίας στις περιοχές των κατολισθήσεων Μετσόβου

12:00-12:20

Καθηγητής Κ. Νικολακόπουλος,

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Υπολογισμός παραμόρφωσης σε τρισδιάστατα μοντέλα με τη χρήση ΣμηΕΑ(UAV) στις περιοχές των κατολισθήσεων Μετσόβου και Ζωτικού

12:20-12:40

Καθηγητής Ν. Σαμπατακάκης,

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της γεωτεχνικής έρευνας και των εδαφικών μετακινήσεων στις περιοχές των κατολισθήσεων Μετσόβου και Ζωτικού

12:40-13:00

Δρ. Αικατερινή Κάβουρα

Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών

Γεωβάσεις χωρικών δεδομένων και προβολή των αποτελεσμάτων του έργου σε πλατφόρμα WEBGIS

13:00-14:00

Ερωτήσεις-Συζήτηση